Mevzuat

» Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Tebliğ

» 5957 Sayılı Kanun

» T.C. Ticaret Bakanlığı Hal Yönetmeliği

» İBB Hal Yönetmeliği

» Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik