' window.open('', '_blank'); ' onclick="window.location.href=''"

Tarihçe

Tarihçe - Avrupa Yakası Hal Müdürlüğü

Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra kabzımal unvanı ile faaliyet gösterenler eski tütün gümrüğünde çalışırlardı. Mallar, tren, deniz motoru ve at arabaları ile gelirdi. Bir kısım Anadolu’dan gelen mallar ise Haydarpaşa’ya trenle oradan da motorla hale getirilerek satışa sunulurdu. Daha sonra ilerleyen teknoloji ile birlikte hallere mal sevkiyatı da biçim değiştirmiş, gelişen karayolları ile demir ve deniz yolları taşımacılığı, karayolları taşımacılığına dönüşmüştür.

İstanbul Hali daha sonra Yemiş iskelesine geçmiş oradan da Unkapanı yangınında tamamen yok olan Eminönü ile Unkapanı arasındaki bölgeye taşınmıştır. Hallerin eski adı “MEYVEHOŞ” olarak anılırdı.

Bostan sergileri ise; Sirkeci’den sonra bugünkü Ticaret Odası’nın yerinde çalışmakta iken daha sonra 1935 yılında açılan Merkez Hal’in Unkapanı yönündeki yerine taşınmıştır. 1935 yılında ilk yapılan Merkez Hal’e ilaveler yapılmıştır. Artan nüfus ve buna paralel büyüyen tüketime ayak uydurmak amacıyla yapılan ek binalar sebze kısmı ayrıca parsel ve körfez adıyla anılmaktadır. Bu arada eski balık hali de sebze hali kapsamına alınmıştır.

Zeytinburnu İlçesi’nde sabit olarak 271 yazıhaneli bir büyük hal oluşturulmuştur. Ayrıca Kadıköy İlçesi’nde yapılan 20 dükkânlı hal binasına taşınmış ve gelişen nüfus ihtiyaca karşı ek inşaatlarda 193 yazıhaneli bir tesis haline gelmiştir.

Unkapanı’nda ki Merkez Hal binası da 50 yıllık bir hizmetten sonra bugünkü Bayrampaşa’da yapılan yeni tesislerine 289 adet yazıhanesi ile 1986 yılında taşınmıştır. Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan 271 adet komisyoncu yazıhaneleri görülen lüzum üzerine 1997 yılında Bayrampaşa Merkez Hal Kompleksi’ndeki yeni yerlerine taşınmış, 571 adet komisyoncu yazıhanesi ile Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en büyük hallerinden biri olmuştur.

Eskiden ilkel araç ve gereçlerle gelen malların yerine bugün daha standart biçimlerde ürünler pazarlanmakta olup, teknoloji ile birlikte hallerde daha temiz ve sıhhi malların satışı daha rasyonel konuma kavuşturulmuştur.

Müdürlüğümüzce işletilen Bayrampaşa İlçesi sınırları içinde bulunan Merkez Halde 571 adet, Kadıköy halimizde ise 193 adet olmak üzere, toplam 764 Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncusu faaliyet göstermektedir. 20 milyon İstanbullunun günlük 15-20 bin ton civarındaki Yaş Sebze ve Meyve ihtiyacı hallerimizden karşılanmaktadır.