BAŞVURU

MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER

Çiftçiler için;

*2020 yılında pazara katılan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden üreticilerden istenmemektedir.

Kooperatifler için;

  • Dilekçe (Buradan indirebilirsiniz.)
  • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
  • İmza Sirküleri
  • Yönetim Kurulu Tarafından kendileri adına kooperatifin yetki verdiği kişi/kişileri belirten yetki dilekçesi (Buradan indirebilirsiniz.)
  • Ana Sözleşme
  • Yetki verilen kişi/kişilerin kimlik fotokopisi
  • Yetki verilen kişi/kişilere ait 2’şer adet vesikalık fotoğraf.
  • Taahhütname (Buradan indirebilirsiniz.)

*2020 yılında pazara katılan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden kooperatiflerden istenmemektedir.