Birimlerimiz

  • - Müdür
  • - Sekreterlik
  • - İdari İşler (Müdür Yardımcısı)
  • - Teknik İşler (Müdür Yardımcısı)
  • - Yazı İşleri ve İnsan Kaynakları Şefliği
  • - Mali İşler ve İhale Şefliği
  • - Ar-Ge Şefliği
  • - Eğitim Şefliği
  • - Kontrol ve Denetim Şefliği
  • - Destek Hizmetleri Şefliği