Misyon&Vizyon

VİZYON

Çevreye duyarlılığı önceleyerek “Üreten İstanbul” temasıyla İstanbul’un hem tarım hem de su ürünleri üretim faaliyetlerini artırarak üretici ve tüketiciyi memnun etmek.

MİSYON

İstanbul’un kırsal mahallelerinde yer alan tarım arazilerini, denizimizi ve iç sularımızı  korumak; üretimi teşvik etmek, yaygınlaştırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak; tarım ve su ürünleri alandaki üreticilerin refah düzeyini yükselterek halkın ekonomik ve sağlıklı ürünlere ulaşımını sağlamak.