PAZARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

PAZARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

  1. Üretici pazarında yer alan üreticilerimiz her yılın Nisan ayı sonuna kadar güncel ÇKS kaydını idareye teslim edeceklerdir. Güncel ÇKS kaydını teslim etmeyenler tezgâh açma hakkını kaybetmiş olacaklardır.
  2. 2B sorunu olan yerlerde Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğünün tespiti esas alınır.
  3. Üretici ve Kooperatifler pazarda kendilerine tahsis edilenler satış tezgâhını kesinlikle bir başkasına kullandıramaz. Tezgâhını başkasına kullandırdığı tespit edilenin tezgâh hakkı başkaca bir uyarıya gerek kalmadan bir tam yıl süreyle askıya alınır. Bu süre içerisinde üretici pazarında tezgâh açmasına kesinlikle izin verilmez.
  4. Üretici pazarında yer alacak kooperatifler için tarımsal ürün ya da gıda üretimi esas olacaktır. Buna ilişkin hükümler ana sözleşmelerinde yer alıyor olmalıdır. Bunların dışında ürünlerin satılmasına izin verilmeyecektir. 
  5. Her bir üretici ya da kooperatife azami 2 (iki) tezgâh verilecektir.
  6. Kura çekimi idarenin belirlemiş olduğu bir tarihte pazarda tezgâh açmış ve gerekli evraklarını tamamlayarak idareye teslim etmiş üretici ve kooperatifler için katılımcıların huzurunda yapılacaktır. Kura çekimine katılanların dışında kalanlar ise kura çekilmiş alanın bitişiğinden başlamak üzere pazara geliş sırasıyla yerleşeceklerdir.
  7. Kuralar her yıl Mayıs ayı içerisinde yeniden çekilecektir.
  8. Bir defaya mahsus olmak üzere kura çekimini takip eden hafta ile sınırlı olmak üzere becayiş yapılabilecektir.
  9. Kura çekimi yapıldıktan sonraki gün ve haftalarda gerekli evraklarını tamamlayıp müracaat edenlere de kura çekilen alanın bitişiğinden başlamak üzere yer verilecektir.
  10. Kura çekilen alanlarda herhangi bir nedenle satış yerlerinde boşalma olduğunda kurada en son çıkan kişiden başlamak üzere sırayla boşalan yere geçme imkânı verilecektir.