Tebliğler

» 5-1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

» 5-2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

» Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği