Yönetmelikler

» İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

» Göletlerin Bedelli Kullanılması Yönetmeliği

» Balıkçı barınakları yönetmeliği

» Ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, arınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelik

» Hayvansal gıdaların resmi kontrollerine ilişkin özel kuralları belirleyen yönetmelik

» İnsan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünler yönetmeliği

» Su hayvanlarının sağlık koşulları ile hastalıklarına karşı koruma ve mücadele yönetmeliği

» Su ürünleri genetik kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı hakkında yönetmelik

» Su ürünleri genetik kaynaklarının tesciline ilişkin yönetmelik

» Su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri yönetmeliği

» Su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kiraya verilmesi hakkında yönetmelik

» Su ürünleri yetiştiriciliği yönetmeliği

» Su ürünleri yönetmeliği

» Tarım sigortaları havuzu çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik

» Ülkeye giriş yapan canlı hayvanlarda yürütülecek veteriner kontrollerinin düzenlenmesine dair yönetmelik

» Ülkeye girişte veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlere dair yönetmelik