HABERLER

Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığına Ahmet Atalık atandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığına TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yönetim kadrosunda yaptığı düzenleme çerçevesinde Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığına atama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2014 tarihli birleşiminde 1309 nolu kararıyla kurulan Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığına, 2005 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesinde de görev yapan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık atandı.

Ahmet ATALIK

1966 yılında Samsun’da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kastamonu 13. Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1993–2005 yılları arasında aynı kurumun İstanbul 18. Bölge Müdürlüğü’nde çalıştı. Arazi toplulaştırma, sulu arazi tasnifi, planlama toprak etüt konularında uzmanlaştı. Kurumun 2005 yılında kapatılmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sırasıyla Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Şehir Planlama Müdürlüğü ve Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görev yaptı. Milli Eğitim Müdürlüğü, İBB ve Ağaç AŞ arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen Bahçıvanlık Kursu’nda 2013–2018 yılları arasında “Dış Mekan Süs Bitkileri” dersi verdi. 11 Eylül 2019 tarihinde Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde müdür yardımcılığı görevine atandı.

1999–2004 yılları arasında Enerji Yapı Yol Sen ve Yapı Yol Sen sendikalarında örgütlenme ve şube sekreterlikleri görevlerinde bulundu. 2003–2004 yılları arasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İstanbul Şube Yönetim Kurulu’nda Yazman üye olarak görev yaptı. 2005 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Notabene yayınlarından çıkan “Türkiye’de Tarımın Ekonomi-Politiği 1923-2013”, Epos yayınlarından çıkan “Köylülükten Sonra Tarım” ve ZMO tarafından basılan “Görünmez Elin Ekolojisi” kitaplarında bölümler yazdı. Bitkisel ve hayvansal üretim, ekoloji, biyolojik çeşitlilik, genetiği değiştirilmiş gıdalar, iklim değişikliği ve tarım politikaları konusunda gazete ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Aynı konularda yurt içinde ve dışında panel ve konferanslar verdi.

GDO’ya Hayır Platformu’nun 2004 yılında kuruluşunda ve örgütlenmesinde görev aldı. Ülkemizde 2009 yılında yapılan Dünya Su Forumu’na karşı alternatif su forumunun örgütlenmesinde önemli rol üstlendi. Yerel çeşitlerin ticarileştirilmesinin önüne geçilmesi, korunması ve küçük çiftçilik üzerinden yaygınlaştırılması konularında yerel tohum derneklerinin çalışmalarına katkılar sundu. Tüketici kooperatifleri ve dernekleri, kooperatif girişimleri ve gıda toplulukları ile çalışarak güçlenmeleri ve sayılarının artması konularında çalıştı. Toprak İlmi Derneği üyesidir.

Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde müdür yardımcılığı görevini yürütürken, 08.10.2019 tarihinde Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk sahibidir.