HABERLER

Türkiye, domates üretiminde dördüncü sırada
Türkiye, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre 2018 yılında 12 milyon tonun üzerinde gerçekleşen üretimiyle dünyada dördüncü oldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre 2018 yılında domates üretimi küresel ölçekte 182,3 milyon ton olarak gerçekleştir. Üretimde Çin %34’lük payla birinci sırada yer alırken, Hindistan %11’lik payla ikinci, ABD %7’lik pay ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, 12 milyon tonun üzerinde gerçekleşen üretimiyle dünyada en çok domates üreten dördüncü ülke oldu.

 2019 yılında üretim arttı

Domates üretimimiz 2019 yılında bir önceki yıla göre %5,7’lik artışla 12,8 milyon tona ulaşmıştır. TÜİK’in Bitkisel Üretim 1. Tahmin Raporu’na göre domates üretimimizin 2020 yılında 13,1 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

HABERLER - TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sofralık domates üretiminde Antalya yaklaşık 2,5 milyon tonluk üretimi ile birinci sırayı alırken, salçalık domates üretiminde ise yaklaşık 1,1 milyon tonluk üretimi ile Bursa ilk sırada geliyor.

 İhracatta altıncı sıradayız

Küresel domates ihracatında ülkemiz, %6’lık pay ile altıncı sırada yer aldı. Domates, toplam sebze ihracatımız içinde %30’luk bir paya sahip olup ülkemize yılda yaklaşık 300 milyon dolar döviz girdisi sağladı. İhracatta 1,8 milyon ton ile Meksika birinci, Hollanda 1,1 milyon ton ile ikinci ve İspanya 814 bin ton ile üçüncü sırada.

HABERLER - TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bu yılın ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen 284 bin tonluk domates ihracatımızın %19,1’lik bölümü Rusya’ya, %18,9’luk bölümü Ukrayna’ya, %11,2’lik bölümü ise Romanya’ya yapıldı.

Ülkemizde kişi başına yılda ortalama yaklaşık 115 kg domates tüketildiği tahmin edilmekte. Üreticinin eline geçen fiyat 2020 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17 artarken, tüketicinin alış fiyatındaki artış ise aynı dönem için %32 oldu. Verilere göre, üreticinin eline geçen fiyat ile tüketicinin alış fiyatı arasında 1,8 kat fark bulunuyor.

HABERLER - TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Domates tohumunda ithalat daha fazla

TÜİK verilerine göre; önemli bir domates üreticisi ve ihracatçısı olan ülkemiz, domates tohumu dış ticaretinde ise açık veriyor. Bu yılın ilk altı aylık döneminde domates tohumu ihracatından ülkemiz 4,4 milyon dolar gelir elde ederken, ithalata ise 25,7 milyon dolar ödedi. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında domates tohumu ihracatımız %47 gerilerken, ithalatımız ise %2 artış gösterdi.

Bu yılın ilk altı aylık döneminde domates tohumu ihracatımızda Özbekistan %33’lük pay ile ilk sırayı alırken, Suudi Arabistan %14’lük pay ile ikinci, Suriye %12’lik pay ile üçüncü sırayı aldı. İthalatımızda ise %25’lik pay ile Çin, %17’lik pay ile Tayland, %11’lik pay ile Hindistan ilk üç sıradaki ülkeler oldu.

HABERLER - TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI