HABERLER

Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesine katılım sağladık
“Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi”ne katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık ile Tarım ve Su Ürünleri Müdürü Naki Çetin, gerçekleştirilen yuvarlık masa toplantılarına katılarak, “Su, Yaşam ve Doğa İçin Ekosistemler” ve “Suyun Tarımda Etkin Kullanımı ve Tarımsal Su Yönetimi” konularında yaşanan sıkıntılar ve çözüm yollarıyla ilgili katkı verdiler.

Türkiye nüfusunun yüzde 65’ini bünyelerinde barındıran kentleri yöneten belediye başkanlarının katılım sağladığı “Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi”, İzmir’de gerçekleştirildi. Zirvede “İklim Değişiklikleri: Kuraklık, Taşkın, Su ve Yaşam İçin Ekosistemlerde Değişimler”, “Suyumuzun Geleceğini Su Havzalarımızı Koruyarak Sağlayabiliriz”, “Su Yönetiminde Liderlik ve Politikalar”, “Başka Bir Tarım, Başka Bir Tarımsal Su Planlaması ve Yönetimi Mümkün”, “Kentsel Kullanılmış - Arıtılmış Suları Yeniden Kullanmak; Tarımda, Endüstride ve Yeşil Alt Yapıda”, “Kentlerde Su Kayıpları & Enerji Maliyetleri İle Mücadele ve Finansman” ve “Su Odaklı Kentleşme: Kentsel Planlama, Yeşil Alt Yapılar Yağmur Suyu Yönetimi, Doğa Tabanlı Çözümler” panelleri gerçekleştirildi.

Zirveye katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, ayrıca gerçekleştirilen “Su, Yaşam ve Doğa İçin Ekosistemler” yuvarlak masa toplantısında yer alarak, suyun ekosistemdeki öneminin yanı sıra, yaşanan su sıkıntıları ile tespit edilen sorunların çözümü konularında katkı sağladı. Tarım ve Su Ürünleri Müdürü Naki Çetin de “Suyun Tarımda Etkin Kullanımı ve Tarımsal Su Yönetimi” yuvarlak masa toplantısına katılarak, ülkemizde tarımsal sulamada yaşanan sorunların tespiti, suyun etkin kullanımındaki eksiklikler ile tarımsal sulama yöntemi konularında yaşanan sıkıntılar, tespitler, çözüm önerileri ve gerçekleştirilebilecek projeler hakkında görüşlerini ortaya koydu.

Haber Galerisi