' window.open('https://tarim.ibb.istanbul/veteriner-hizmetleri-mudurlugu/manda-ve-sigir-yetistiricilerine-sut-yemi-destegi-basvurusu.html', '_blank'); ' onclick="window.location.href='https://tarim.ibb.istanbul/veteriner-hizmetleri-mudurlugu/manda-ve-sigir-yetistiricilerine-sut-yemi-destegi-basvurusu.html'"

Hakkımızda

Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü olarak; 5 Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı, 1 Hayvan Hastanesi ve Bakımevi ve 1 Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi  olmak üzere 7 birimimizde Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarımızı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda yürütmekteyiz. Bu çerçevede sahipsiz hayvanların aşılama, kısırlaştırma, tedavi, bakım ve beslenmesi yapılmaktadır. Mikroçip uygulanarak elektronik ortamda hayvanlar kayıt altına alınmakta ve küpe takılarak işaretlenmektedir. İsteyen kişilere sahiplendirilmekte, sahiplendirilemeyen hayvanlar ise bu işlemlerden sonra alındıkları ortama bırakılmaktadır. İstanbul’da 39 ilçe Belediyesi Veteriner Hizmetleri birim sorumlularından ilçe sınırları içerisinde sokaklarda bulunan sahipsiz hayvan sayısı için verdikleri rakamların toplamı 128.900 sahipsiz köpek, 162.970 sahipsiz kedi bulunduğu öngörülmektedir. Sahipsiz hayvanlarla ilgili trafik kazası ve diğer yaralanmalarda müdahale için, 7/24 esasına göre Avrupa ve Anadolu Yakası Bakımevi Birimlerimizde mesai sonrası ve resmi tatillerde nöbetçi ekiplerimiz ile hizmet vermekteyiz. Bu hizmetleri 2023 yılı Ağustos ayı sonu itibari ile 82 Veteriner Hekim, 462 personel ve 34 hayvan nakil aracı ile sürdürmekteyiz. Bu kapsamda; 2023 yılı Ağustos ayı sonu itibari ile 131.274 muayene ve tedavi, 26.289 aşılama, 26.509 kısırlaştırma yapılmış, 487 hayvan ise sahiplendirilmiştir.

VetNet( İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayvan Kayıt Sistemi )

Sahipsiz hayvanların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre kayıt altına alınmasının sağlanması amaçlı VETNET veritabanımız bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, veteriner klinikleri, pet hayvanı sahipleri bu veritabanımızdan ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

Denetim Hizmetleri

İstanbul genelinde vatandaşlarımızdan dilekçe, e-posta ya da 153 telefon hattından gelen, ev hayvanı satış yerleri, sahipli veya sahipsiz hayvan barındırma ve hayvan bakımevleri konulu şikâyetler, Denetim Ekiplerimize ulaşmakta ve gereği yapılmaktadır. Bu kapsamda; 2023 yılı Ağustos ayı sonu itibari ile 1,939 noktada denetim yapılmıştır.

Kurban Hizmetleri

Müdürlüğümüzce kurbanlık hayvan satış yerlerinin çevre sağlığı ve hayvan refahı yönünden denetlenmesi yapılmaktadır. Kurban kesim ve satış ünitelerinde kurban bayramı süresince halkımızın asgari teknik ve hijyenik imkanlarla kurbanlarının kesiminin yapılması sağlanmaktadır.

Eğitim Hizmetleri (VetAkademi)

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ile Ev Hayvanı Satış Yeri Çalışanlarına yönelik Hayvan Sağlığı ve Refahı eğitimleri de tarafımızca verilmektedir. 2018 Yılında Süt Hijyeni ve Sanitasyon ile Buzağı Bakımı ve Beslenmesi Eğitimi verilmeye başlanmıştır. Valilik Makamı Oluru ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber ilkokullarda; “Hayvan Sevgisi ve Sağlığı” konulu eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda; 2023 yılı Ağustos ayı sonu itibari ile 6.532 kişiye eğitim verilmiştir.

Hayvancılığı Destekleme Hizmetleri

Hayvancılığı destekleme kapsamında İstanbul İli genelinde hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerimize yem desteği verilmeye devam ediyor. 2021 yılında 1.181 ton yem dağıtılması için İstanbul İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği üyelerinden 473 üreticinin başvuruları alınmış ve toplam 16 ilçe 137 mahallede 473 üreticiye kuzu besi yemi dağıtımı yapılmıştır. Bu yıl 1.115 ton yem dağıtılması için İstanbul İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği üyelerinden 744 üreticinin başvuruları alınmış ve toplam 16 ilçe 143 mahallede 744 üreticiye kuzu besi yemi, 1.248,5 ton yem dağıtılması için İstanbul İli Damızlık Sığır ve Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerinden 569 üreticinin başvuruları alınmış ve toplam 12 ilçe 110 mahallede 569 üreticiye süt yemi,  50 ton yem dağıtılması için İstanbul genelinde arı yetiştiriciliği yapan üreticilerimizden 417 üreticinin başvuruları alınmış ve toplam 35 ilçe 236 mahallede 417 üreticiye arı yemi dağıtımı yapılmıştır.

At Ahırları Hizmeti

Ada atlarının satın alınma süreci 16 Ocak 2020 tarih ve 25 no’lu İBB Meclis Kararı ile başlamış olup 1.179 adet at satın alınarak ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Atların 859 tanesi üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere kulüp ve kişilere hayvancılığı destek çerçevesinde sahiplendirilmiştir. Kalan diğer atların İBB bünyesinde bakımları yapılmaktadır.

Arıcılık Merkezi Hizmeti

Şile İlçesi Yeniköy Mahallesinde bulunan Şile Belediyesi ve Şile Arıcılık ve Arı Ürünleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte işletilen Arıcılık Merkezi’nde hem her türlü arıcılık eğitimleri verilmekte hem de İstanbul Arı Yetiştiricileri bu tesisten faydalanabilmektedir. Arı yetiştiricileri ham ballarını kavanozlayabilmekte, arı kolonilerini besleyebilmek için kek yapabilmektedirler.