Hakkımızda

Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü olarak; 5 Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı, 1 Hayvan Hastanesi ve Bakımevi ve 1 Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi  olmak üzere 7 birimimizde Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarımızı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda yürütmekteyiz. Bu çerçevede sahipsiz hayvanların aşılama, kısırlaştırma, tedavi, bakım ve beslenmesi yapılmaktadır. Mikroçip uygulanarak elektronik ortamda hayvanlar kayıt altına alınmakta ve küpe takılarak işaretlenmektedir. İsteyen kişilere sahiplendirilmekte, sahiplendirilemeyen hayvanlar ise bu işlemlerden sonra alındıkları ortama bırakılmaktadır. İstanbul’da 39 ilçe Belediyesi Veteriner Hizmetleri birim sorumlularından ilçe sınırları içerisinde sokaklarda bulunan sahipsiz hayvan sayısı için verdikleri rakamların toplamı 128.900 sahipsiz köpek, 162.970 sahipsiz kedi bulunduğu öngörülmektedir. Sahipsiz hayvanlarla ilgili trafik kazası ve diğer yaralanmalarda müdahale için, 7/24 esasına göre Avrupa ve Anadolu Yakası Bakımevi Birimlerimizde mesai sonrası ve resmi tatillerde nöbetçi ekiplerimiz ile hizmet vermekteyiz. Bu hizmetleri 2021 yıl sonu itibari ile 83 Veteriner Hekim, 449 personel ve 34 hayvan nakil aracı ile sürdürmekteyiz. Bu kapsamda; 2021 yılı sonu itibari ile 179.561 muayene ve tedavi, 86.377 aşılama, 39.834 kısırlaştırma yapılmış, 511 hayvan ise sahiplendirilmiştir.

VetNet( İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayvan Kayıt Sistemi )

Sahipli ve sahipsiz hayvanların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre kayıt altına alınmasının sağlanması amaçlı VETNET veritabanımız bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, veteriner klinikleri, pet hayvanı sahipleri bu veritabanımızdan ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

Denetim Hizmetleri

İstanbul genelinde vatandaşlarımızdan dilekçe, e-posta ya da Beyaz Masa telefon hattından gelen, ev ve süs hayvanı satış yerleri, sahipli veya sahipsiz hayvan barındırma ve hayvan bakımevleri konulu şikâyetler, Denetim Ekiplerimize ulaşmakta ve gereği yapılmaktadır. Bu kapsamda; 2021 yılı sonu itibari ile  2.463 noktada denetim yapılmıştır.

Kurban Hizmetleri

Müdürlüğümüzce kurbanlık hayvan satış yerlerinin çevre sağlığı ve hayvan refahı yönünden denetlenmesi yapılmaktadır. Kurban kesim ve satış ünitelerinde kurban bayramı süresince halkımızın asgari teknik ve hijyenik imkanlarla kurbanlarının kesiminin yapılması sağlanmaktadır.

Eğitim Hizmetleri (VetAkademi)

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ile Ev Hayvanı Satış Yeri Çalışanlarına yönelik Hayvan Sağlığı ve Refahı eğitimleri de tarafımızca verilmektedir. 2018 Yılında Süt Hijyeni ve Sanitasyon Eğitimi verilmeye başlanmıştır. Valilik Makamı Oluru ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber ilkokullarda; “Hayvan Sevgisi ve Sağlığı” konulu eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda; 2021 yılı sonu itibari ile  13.182 kişiye eğitim verilmiştir.