Hakkımızda

Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü olarak; 5 Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı, 1 Hayvan Hastanesi ve Bakımevi ve 1 Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi  olmak üzere 7 birimimizde Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarımızı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda yürütmekteyiz. Bu çerçevede sahipsiz hayvanların aşılama, kısırlaştırma, tedavi, bakım ve beslenmesi yapılmaktadır. Mikroçip uygulanarak elektronik ortamda hayvanlar kayıt altına alınmakta ve küpe takılarak işaretlenmektedir. İsteyen kişilere sahiplendirilmekte, sahiplendirilemeyen hayvanlar ise bu işlemlerden sonra alındıkları ortama bırakılmaktadır. Sahipsiz hayvanlarla ilgili trafik kazası ve diğer yaralanmalarda müdahale için, 7/24 esasına göre Avrupa ve Anadolu Yakası Bakımevi Birimlerimizde mesai sonrası ve resmi tatillerde nöbetçi ekiplerimiz ile hizmet vermekteyiz. Bu hizmetleri 2023 yılında 79 Veteriner Hekim, 478 personel ve 34 hayvan nakil aracı ile sürdürmekteyiz. Bu kapsamda; 2023 yılında 186.318 muayene ve tedavi, 42.320 aşılama, 42.569 kısırlaştırma yapılmış, 831 hayvan ise sahiplendirilmiştir. 2024 yılında ise,Haziran ayı sonu itibari ile; 94.443 muayene ve tedavi, 23.171 aşılama, 22.520 kısırlaştirma yapılmış ve 315 hayvan sahiplendirilmiştir.

VetNet( İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayvan Kayıt Sistemi )

Sahipsiz hayvanların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre kayıt altına alınmasının sağlanması amaçlı VETNET veritabanımız bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, veteriner klinikleri, pet hayvanı sahipleri bu veritabanımızdan ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

Denetim Hizmetleri

İstanbul genelinde vatandaşlarımızdan dilekçe, e-posta ya da 153 telefon hattından gelen, ev hayvanı satış yerleri, sahipli veya sahipsiz hayvan barındırma ve hayvan bakımevleri konulu şikâyetler, Denetim Ekiplerimize ulaşmakta ve gereği yapılmaktadır. Bu kapsamda; 2023 yılında  2.500 noktada denetim yapılmıştır.

Kurban Hizmetleri

Müdürlüğümüzce kurbanlık hayvan satış yerlerinin çevre sağlığı ve hayvan refahı yönünden denetlenmesi yapılmaktadır. Kurban kesim ve satış ünitelerinde kurban bayramı süresince halkımızın asgari teknik ve hijyenik imkanlarla kurbanlarının kesiminin yapılması sağlanmaktadır.

Eğitim Hizmetleri (VetAkademi)

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ile Ev Hayvanı Satış Yeri Çalışanlarına yönelik Hayvan Sağlığı ve Refahı eğitimleri de tarafımızca verilmektedir. 2018 Yılında Süt Hijyeni ve Sanitasyon ile Buzağı Bakımı ve Beslenmesi Eğitimi verilmeye başlanmıştır. Valilik Makamı Oluru ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber ilkokullarda; “Hayvan Sevgisi ve Sağlığı” konulu eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda; 2023 yılında 11.633 kişiye eğitim verilmiştir.

Hayvancılığı Destekleme Hizmetleri

Hayvancılığı destekleme kapsamında İstanbul İli genelinde hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerimize yem desteği verilmektedir. 2023 Yılı içerisinde 1.104 ton yem dağıtılması için İstanbul İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği üyelerinden 738 üreticinin başvuruları alınmış ve toplam 17 ilçe 140 mahallede 738 üreticiye kuzu besi yemi, 1.640 ton yem dağıtılması için İstanbul İli Damızlık Sığır ve Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerinden 1.131  üreticinin başvuruları alınmış ve toplam 18  ilçe 151 mahallede 1.131 üreticiye süt yemi,  desteği verilmiştir.

Ayrıca İstanbul genelinde arı yetiştiriciliği yapan üreticilerimizden 583 üreticinin başvuruları alınmış ve toplam 35 ilçe 284 mahallede 583 üreticiye 69.690 kg arı yemi dağıtımı yapılmıştır.

At Ahırları Hizmeti

Ada atlarının satın alınma süreci 16 Ocak 2020 tarih ve 25 no’lu İBB Meclis Kararı ile başlamış olup 1.179 adet at satın alınarak ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Atların 859 tanesi üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere kulüp ve kişilere hayvancılığı destek çerçevesinde sahiplendirilmiştir. Kalan diğer atların İBB bünyesinde bakımları yapılmaktadır.

Arıcılık Merkezi Hizmeti

Şile İlçesi Yeniköy Mahallesinde bulunan Şile Belediyesi ve Şile Arıcılık ve Arı Ürünleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte işletilen Arıcılık Merkezi’nde hem her türlü arıcılık eğitimleri verilmekte hem de İstanbul Arı Yetiştiricileri bu tesisten faydalanabilmektedir. Arı yetiştiricileri ham ballarını kavanozlayabilmekte, arı kolonilerini besleyebilmek için kek yapabilmektedirler. 

 İstanbul genelinde 2023 yılı içinde arı yetiştiriciliği yapan üreticilerimizden 583 üreticinin başvuruları alınmış ve toplam 35 ilçe 284 mahallede 583 üreticiye 69.690 kg arı yemi dağıtımı yapılmıştır.