Misyon - Vizyon

Vizyon

İstanbul’u; gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında farkındalık yaratacak düzeye getirmek.

Misyon

İstanbul pazarının ihtiyacı olan güvenilir gıda, kaliteli tarım ve su ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla belirlenen politikaları uygulamak ve hayvan popülasyonu için gerekli çalışmaları yapmak.