Misyon - Vizyon

Vizyon

İstanbul'da bitkisel üretim ve hayvancılık ile küçük ölçekli balıkçılığı sürdürülebilir hale getirmek ve sahipsiz hayvan popülasyonunda denge sağlamak.

Misyon

İstanbul'da tarım alanlarının amacı doğrultusunda kullanımını sağlamak ve üretimi artırmak için bitkisel üretim ve hayvancılık ile küçük ölçekli balıkçılığı desteklemek, vatandaşlarımızın daha hijyenik koşullarda meyve sebzeye erişebilirliğini gerçekleştirmek ve hayvan hakları prensipleri doğrultusunda hayvan sağlığını koruyarak, sahipsiz hayvanları rehabilite etmek.