HABERLER

Yerel Yönetimler, Gıda Güvencesi ve Kentsel Tarım Kongresi düzenlendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen 16-17 Kasım tarihlerinde, 'Yerel Yönetimler, Gıda Güvencesi ve Kentsel Tarım: Küresel ve Ulusal Seçenekler' temalı kongrede, sağlıklı gıda ürünlerine uygun fiyatlarla erişim giderek zorlaştığına dikkat çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ve İstanbul Arel Üniversitesi işbirliğiyle 16-17 Kasım tarihlerinde, 'Yerel Yönetimler, Gıda Güvencesi ve Kentsel Tarım: Küresel ve Ulusal Seçenekler' temasıyla kongre düzenledi. Kongrenin açılış oturumuna İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, İPA Genel Sekreteri Oktay Kargül, İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Özgür Gözükara, İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergül Berber, çeşitli kurum temsilcileri ve birim amirleri, akademisyenler, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekteri Oktay Kargül, İstanbul Planlama Ajansı olarak İstanbul’un geleceği için çalıştıklarını, gıda krizinin önemli bir sorun olduğunu söyledi. Türkiye’nin en büyük gıda enflasyonuna maruz kalan ülkelerin başında geldiğini vurgulayarak, İBB’nin gıda ve tarım konularında önemli çalışmalar gerçekleştirerek tarım alanında önemli desteklerde bulunduklarını ifade etti.

Kongre Başkanı olarak konuşan İstanbul Arel Üniversitesi Dr.Öğr.Üyesi Selma Şekercioğlu, kongre hakkında bilgiler vererek tarım ve gıda krizinin önemli bir sorun olduğunu vurguladı. İstanbul Arel Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak böyle önemli bir kongreyi gerçekleştirdiklerini belirten Bozacıoğlu, gerçekleşen kongre ile birlikte kentsel tarıma katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmasında Birleşmiş Milletler’in verilerinden yola çıkarak önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergül Berber, kentlerde artan nüfus nedeniyle gıda erişiminde ve gıda güvenliğinde şimdiden sorunlar yaşandığını ifade etti. Kendini besleyen şehirlerin olmasının oldukça önemli olduğunun altını çizen Berber, ülkemizde ve dünyada kentsel tarımla ilgili önemli çalışmaların yapıldığını belirtti. Kongrenin gıda güvencesi ve gıdaya erişim bakımından oldukça önemli bilgiler vereceğini söyleyen Prof. Dr. Ergül Berber, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Üreticilerinin enflasyonu tüketicininkinden daha yüksek”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Atalık da Türkiye İstatistik Kurumu’nun istatistiklerinden bahsederek, “Tarım üreticilerinin enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasında büyük bir fark bulunuyor. Tarım üreticileri, tüketiciden daha fazla maliyetle süreci devam ettiriyor. Tarımsal alana yeterince yatırım yapılmıyor. Yapılan destekler yetersiz. İstanbul’da ise susuz tarım yaparak birçok üründe yüksek verim elde edilebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tarım alanında desteklemeler başta olmak üzere önemli çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından kongre oturumlarına geçildi. 16-17 Kasım tarihlerinde yapılan kongrede, sağlıklı gıda ürünlerine uygun fiyatlarla erişimin giderek zorlaştığına ve gıda ürünlerinin fiyatlarındaki orantısız artışların yanında uzak bölgelerden tedarik, tedarik zincirine yeni halkalar eklenmesi ve ulaşım masraflarının artmasının sorununun başta büyük kentler olmak üzere kentsel yerleşmelerde yaşamsal sorunlardan biri haline geldiği vurgulandı. Bu sorunun küresel bir nitelik kazandığı da belirtilirken başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin kentlerinde başlı başına bir sorun haline geldiğine dikkat çekildi.

8 konu başlığı ele alındı

Bu bağlamda yaşanan sorunlar sıralanırken iki gün boyunca, yüz yüze ve ücretsiz yapılan kongrede şu konular ele alındı:

  • Küresel, ulusal ve kentsel gıda sorunları bağlamında kentsel tarım tipolojileri ve kentsel tarımın sağlayabileceği çeşitli faydalar da dahil olmak üzere konu hakkında tespitler ve öneriler,
  • Dünyada kentsel tarım uygulamaları,
  • Türkiye'de kentsel tarımın kapsayıcı, sürdürülebilir ve yenilikçi bir şekilde yapılması için merkezi ve yerel yönetimlerce mevzuat ve teşvik düzenlemeleri dahil yapılması gerekenlerle ilgili önerilerin tespiti,
  • Uluslararası iş birliği imkanlarının araştırılması,
  • Kamu ve özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve yurttaşların kentsel uygulamalarının sunumu ve fikir alışverişi,
  • Türkiye'de Büyükşehir Yasası'nın bir sonucu olarak il sınırları ile tanımlanan kentsel alanın tarımsal faaliyetler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi,
  • Hobi bahçeleri ve benzeri türden son döneme ilişkin yeni arayış ve uygulamaların kentsel tarım yaklaşımı açısından değerlendirilmesi,
  • Kentsel alanda yapılaşma baskısı ve saçaklanma süreçlerinin tarım ve kentsel tarım açısından değerlendirilmesi.

36 başlıkta 41 uzman sunumlar gerçekleştirdi

16-17 Kasım tarihleri arasında İPA Kampüs’te gerçekleşen kongrede toplam altı oturumdaki 36 başlıkta akademisyen, araştırmacı ve belediye yöneticilerinden oluşan 41 uzman, konuşma ve sunumlar gerçekleştirdi. Kongrede Vizyon 2050 Strateji Belgesi ve belgedeki tarım-gıda politikalarının tartışıldığı “İstanbul Planlama Ajansı Özel Oturumu” ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Tekirdağ ve Selçuk belediyelerinden tarım hizmetleri yöneticilerinin uygulamalarını paylaştığı “Kentsel Tarım ve Yerel Yönetimler: Belediye Özel Oturumu” olmak üzere iki özel oturum yapıldı.

Kongre başkanlığını Bozacıoğlu ve Atalık yaptı

Kongrenin başkanlığını İstanbul Arel Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Selma Şekercioğlu Bozacıoğlu ve İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık yaptı. Koordinatörlüğünü ise İstanbul Arel Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Prof. Dr. Oktay Bingöl'ün üstlendiği kongrenin düzenleme kurulunda çok sayıda üniversiteden akademisyen yer aldı.

Haber Galerisi