İstanbul'da Yetiştirilen Büyükbaş Hayvan İstatistikleri ( Kaynak: TÜİK)

Manda (Kaynak: TÜİK)

Sığır - Yerli (Kaynak: TÜİK)

Sığır - Kültür (Kaynak: TÜİK)

Sığır - Melez (Kaynak: TÜİK)