' window.open('https://tarim.ibb.istanbul/veteriner-hizmetleri-mudurlugu/ari-yetistiricilerine-ari-yemi-destegi-basvuru-sayfasi-0.html', '_blank'); ' onclick="window.location.href='https://tarim.ibb.istanbul/veteriner-hizmetleri-mudurlugu/ari-yetistiricilerine-ari-yemi-destegi-basvuru-sayfasi-0.html'"

Mevzuat

5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5199 Hayvanları Koruma Kanunu 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu 5199 Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği