Mevzuat

5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5199 Hayvanları Koruma Kanunu 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu 5199 Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği