Müdür

Müdür - VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Dr. Fevzi KARAAĞAÇ

1970 yılında Erzincan’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimini 2002 yılında tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yerel Yönetimler Programından 2013 yılında mezun olarak ön lisans diploması aldı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2016 yılında mezun olarak lisans diploması aldı. 1996-2000 yılları arasında Trakya Üniversitesi'nde uzman olarak görev aldı. 2010-2012 yılları arasında İstanbul Veteriner Hekimler Odasının (İVHO) Genel Sekreterliğini yürüttü ve halen İstanbul Veteriner Hekimler Odası Merkez Konseyi delegesidir. 2000-2009 yılları arasında Kadıköy Belediyesi'nde Veteriner Hekim ve Veteriner İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 2009-2010 yılları arasında Maltepe Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2012-2021 yılları arasında Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü olarak görev yaptı. Meslek alanında yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde İngilizce, Almanca ve Türkçe yayımlanmış 16 bilimsel yayını bulunmaktadır. Uzmanlık konuları ile ilgili çok sayıda eğitime, ulusal ve uluslararası kongrelere katılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında 16.04.2021 tarihinde Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü olarak göreve başlayan Fevzi KARAAĞAÇ, evli ve iki çocuk babasıdır.