' window.open('https://tarim.ibb.istanbul/veteriner-hizmetleri-mudurlugu/ari-yetistiricilerine-ari-yemi-destegi-basvuru-sayfasi-0.html', '_blank'); ' onclick="window.location.href='https://tarim.ibb.istanbul/veteriner-hizmetleri-mudurlugu/ari-yetistiricilerine-ari-yemi-destegi-basvuru-sayfasi-0.html'"

İstanbul'da Yetiştirilen Küçükbaş Hayvan İstatistikleri (Kaynak: TÜİK)

Koyun - Yerli (Kaynak: TÜİK)

Koyun - Merinos (Kaynak: TÜİK)

Keçi - Kıl (Kaynak: TÜİK)